MODÜLLER

Stoys'un Çarkları

Ön Kayıt
Yeni Kayıt
Kayıt Düzenleme
Sınıfa Atama
Okul içi Arama
Kurum İçi Arama
Kulüp Atama
Devamsızlık
(Öğretmen )Devamsızlık

Müşteri Kayıt (Dışarıdan Öğrenci)
Müşteri Arama
Ürünler
Fiyatlar
İndirim Kural Tanımlama
Toplu İndirim Kural Tanımlama
İndirim
Para Birimi Tanımlama
Banka Tanımlama
Ödeme Tipleri
Toplu Satış Olusturma
Satış Faturası Oluşturma
Toplu Fatura
Hesap Kalemleri
Kasa

Okul
Düzey
Sınıf
Branş
Öğretmen
Alan Tipi
Derslik
Zümre
Kulüp
Ders
Etüt
Etüt Devamsızlık
Ders Programı
Rehberlik
Rehberlik Bültenleri

SMS / SMS Ayar
Duyuru
Anket

Sınav Tipi
Sınav
Sınav Yükleme
Sınav Kopyalama
Katsayı İşlemleri
Kontrol Yapısı İşlemleri
Sınav Net Giriş
Not Girişi
Not Girişi Ders-Stil İşlemleri
Not Girişi Tanımlamaları
Not Giriş Yetkileri
Not Ortalama Hesaplama
Bölümlü Not Girişi Tanımlamaları
Bölümlü Not Girişi
Ara Karne
Ara Karne Durum İzleme
Ara Karne Kilit İşlemleri
Sar Uygulama Tanımlama
Sar Not Girişi
S-Pisa Uygulama Tanımlama
S-Pisa Not Girişi
Şube Modül İzinleri

Ders Kaynağı Listesi
Ders Kaynakları

Kullanıcı
Yetkiler
Rol
Firme IP Kayıt
Firma
İl
İlçe
Ülke
Semt
Meslek
Okul / Şube

RAPORLAMALAR

Kimlik Kartı Oluşturma
Devamsızlık
Kardeş Öğrenciler
Ayrıntılı Sınıf Listesi
Nakil Gelen Öğrencilerin Okulları
Resimli Sınıf Listesi
Kulüp Sertifikası
Kulüp Bilgileri
Sınıf Mevcutları
Şube Kapasitesileri
Sınıflara Göre Öğrenci Sayıları
Sezonlara Göre Kayıt İstatistiği
Sınıf/Sezon Karşılaştırmalı Kayıt İstatistiği
Sezonlarına Göre Sınıf Öğrenci Kayıt Sayısı
Aylık Kayıt
Veli-Öğrenci Bilgilendirme

İndirimler
İndirim Analizi
Okul Bazlı İndirim İstatistiği
Okul Bazlı İndirim Oranı
Öğrenci Bazlı İndirimler
Ciro Raporu
Detaylı Ciro rporu
Ödeme Planı Oluşturulmamış Öğrenciler
Tahsil Edilemeyen (satis/temel) Ücretler
Ödeme Tipine Göre Tahsilatlar
Aylık Bazda Tahsilatlar
Bireysel Satış
MEB Öğrencileri
Yemekli Öğrenciler
Kasa
Şube Ücret Listesi
Kesilecek Faturalar
Kesilmiş Faturalar
Kayıt Yenilemeyen Öğrenciler
İcralık Öğrenciler
Alınan Çekler
Yeni Döneme Kayıt Raporu
Sezonlar Arası Ciro Karşılaştırması
Sezonlar Arası Bireysel Satış Ciro Karşılaştırması
Öğrenci Ücret Analizi

Ders Programı
Öğretmen Kullanıcı Bilgileri
Öğretmen Listesi
Öğretmen Kartları
Öğretmen Ders Saatleri
Aylık Sınıf-Öğretmen Ders Saatleri
Yıllık Sınıf-Öğretmen Ders Saatleri
Kadro Listesi
Haftalık Etüt Programı
Öğretmenlerin Aylık Etüt Saatleri
Etüt Kontenjanları
Etütlere Katılan Öğrenciler

Öğretmen Değerlendirme Anketi
Anketlerin Cevapları
Anketlerin Puanları
Şube Değerlendirme Anketi
SMS Bilgileri

Sınav Sonuçları – Netler
Sınav Sonuçları – Puanlar
Sınav Sonuçları – Dereceler
Sınav Sonuç Karneleri
Okulların/Sınıfların Net Listesi
Okulların/Sınıfların Kazanım Listesi
Okulların Net Ortalamaları
Okulların Karşılaştırmalı Net Ortalamaları
Sınıf Net Ortalamaları
Sınıfların Karşılaştırmalı Net Ortalamaları
Öğrencilerin Karşılaştırmalı Net Ortalamaları
Öğrencilerin Karşılaştırmalı Sınavları – Puanları
Öğrenci Net ve Puan Listesi
Öğrenci Cevapları
Öğrenci Kazanım Listesi
Sınav Soru Analizi
Test Analizleri
Konuların Analizi
Sınav/Yerleşim Planı Oluşturma
Sınava Girmeyen Öğrenciler
Sınav Yükleme Durum Bilgisi
Okulların Sınava Katılım Bilgisi
Okullara Göre Sınav Sonuçları
Veli Karnesi
Bilgisayar Karnesi
Grafikli Karne
Gülücüklü ve Tikli Karne
Öğretmenlere Yönelik Sınav Raporları
Excel Dışa Veri Aktarım
Kampanya Öğrenci Sayısı
Kampanya Sınav Öğrenci Listesi
Sar Uygulama Sonuçları
S-Pisa Uygulama Sonuçları